İletişim      

 

  Danışma Hattı
0216
368 06 32
   
ANA SAYFA           HAKKIMIZDA           HİZMETLERİMİZ           İSTANBUL SMMM ODASI           TÜRMOB           İLETİŞİM
Vergi Takvimi      Pratik Bilgiler      Resmi Gazete      T.C. Kimlik No      İnternet Vergi Dairesi      Dilekçematik      E-Beyanname      E-Bildirge
 
         MENÜ
 
ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ DUYURULAR / YAZILAR GÜNCEL MEVZUAT BASINDAN YAZILAR MUHASEBE STANDARTLARI SMMM-YMM ODALARI TİCARET SİCİL GAZETESİ MORTGAGE KOSGEB MEVZUATI TEK DÜZEN HESAP PLANI BASEL II ÜCRETSİZ PROGRAMLAR İSTANBUL REHBERİ EKONOMİ HABERLERİ DIŞ TİCARET MEVZUATI DANIŞTAY KARARLARI YARGITAY KARARLARI DİLEKÇEMATİK İLETİŞİM FORMU
 
         PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
         MUHASEBE STANDARTLARI
 

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye...

DETAYLI BİLGİL ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
         SİTE İSTATİSTİKLERİ

Ziyaretçi Sayımız: 102320

GÜNCEL MEVZUAT


SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)

Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)

Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)

İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)

Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır (14.05.2019)

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı (11.05.2019)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) (11.05.2019)

Defter Beyan: KDV4 Beyannamesi Kullanıma Açılmıştır (10.05.2019)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir (10.05.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı (10.05.2019)

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (07.05.2019)

Defter Beyan: Geçici Vergi Beyannamesinde Güncellemeler (07.05.2019)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında (04.05.2019)

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi; (03.05.2019)

2019/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (03.05.2019)

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler (03.05.2019)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (02.05.2019)

2019/Ocak Döneminden İtibaren, E-Defter Beratları İle Birlikte "Defter Raporu Beratı" Da Sisteme Yüklenmesi Gerekmektedir (02.05.2019)

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği (02.05.2019)

KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği (02.05.2019)

Hatırlatmalar - Vergi Levhasının Alınması (02.05.2019)

2019 GVK Geçici 67 nci Madde Rehberi (02.05.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015) (01.05.2019)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013) (01.05.2019)

30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması, İmzalanması ve Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi 6 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır (29.04.2019)

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler (29.04.2019)

Yabancı Statüsünde Çalışan Sigortalıların Eksik Gün Nedenleri Genişletildi (29.04.2019)

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında (27.04.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı (27.04.2019)

Hatırlatmalar – Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi (26.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)

Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)

Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)

Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)

Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu (17.04.2019)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (17.04.2019)

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak (16.04.2019)

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2019/1 “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması” (16.04.2019)

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.04.2019)

2019 1. Vergilendirme Dönemine (Ocak - Şubat - Mart) ait Kurum Geçici beyannamesi alımının durdurulması hakkında Önemli Duyuru ! (15.04.2019)

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. (15.04.2019)

İhraç Edilecek Kara Taşıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV İadesinin Usul ve Esasları (15.04.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (12.04.2019)

01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı (11.04.2019)

Ücret Desteğinden Yararlanmak İstiyorum/İstemiyorum Seçeneğinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru (10.04.2019)

2018 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (10.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (10.04.2019)

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar "Yıllık İşletme Cetveli "ni 30.04.2019 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (10.04.2019)

Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler (10.04.2019)

Yetkili Müesseselerin Finansal Raporlama Formu, Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları ve Döviz İşlemleri Hk. Duyuru (10.04.2019)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (10.04.2019)

Her Yönü İle Poşet Uygulama Rehberi (09.04.2019)

2019 1. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı (06.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru; (05.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (04.04.2019)

Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/15100 (İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri) (04.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (04.04.2019)

Muhtar Kayıtlarının On-Line Bildirimi (03.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Harç Kamu ve Harç Diğer Beyannameleri ile ilgili Duyuru (02.04.2019)

Önemli Duyuru (02.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 30 Nisan) (02.04.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün (01.04.2019)

Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşelikleri Tarafından Düzenlenen İkamet/Hizmet Belgeleri (30.03.2019)

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti (29.03.2019)

115 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ile Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır (29.03.2019)

Bağ-Kur Sigortalıları İle 60-G Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31/12/2019 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (29.03.2019)

İkinci El Binek Otomobil Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı ve Alışta Ödenen Verginin İndirimi Konusunda Tebliğ Düzenlemesi (28.03.2019)

E-Devlet Üzerinden Askerlik ve Doğum Borçlanma Taleplerinin Alınması (28.03.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) (28.03.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün 01 Nisan 2019 (27.03.2019)

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor (27.03.2019)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.03.2019)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.03.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Taslak) (26.03.2019)

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek (26.03.2019)

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru (26.03.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatıldı (25.03.2019)

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı (25.03.2019)

 
                              
 

Sahrayıcedid mah. Karabekir sok. Çakmak Ap.No.9 D.9 Erenköy-İSTANBUL

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com